รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัพเดทวันที่ ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
2,632 คน
สะสม 15,069 คน
ในประเทศ
2,632 คน
สะสม 15,069 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้ป่วยรักษาหายรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
64 คน
สะสม 384 คน
อัพเดทวันที่ ยังไม่มีข้อมูล
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
5 คน
สะสม 116 คน
ในประเทศ
5 คน
สะสม 116 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จังหวัดลำพูน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
8 คน
สะสม 294 คน
ในประเทศ
8 คน
สะสม 294 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
1 คน
สะสม 6 คน
จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
11 คน
สะสม 83 คน
ในประเทศ
11 คน
สะสม 83 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 9 คน
จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 4 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 4 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จังหวัดกำแพงเพชร
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
10 คน
สะสม 42 คน
ในประเทศ
10 คน
สะสม 42 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 2 คน
จังหวัดยโสธร
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
22 คน
สะสม 67 คน
ในประเทศ
22 คน
สะสม 67 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 3 คน
จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
9 คน
สะสม 104 คน
ในประเทศ
9 คน
สะสม 104 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 6 คน
จังหวัดภูเก็ต
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
1 คน
สะสม 15 คน
ในประเทศ
1 คน
สะสม 15 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 2 คน