รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัพเดทวันที่ 25 กันยายน 2565
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
655 คน
สะสม 4,678,352 คน
ในประเทศ
655 คน
สะสม 4,653,277 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 25,075 คน
จำนวนผู้ป่วยรักษาหายรายใหม่
1,032 คน
สะสม 4,637,940 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
12 คน
สะสม 32,718 คน
อัพเดทวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 8.00น.
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดราชบุรี
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
3 คน
สะสม 86,993 คน
ในประเทศ
3 คน
สะสม 86,988 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 5 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 494 คน
จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
17 คน
สะสม 85,271 คน
ในประเทศ
17 คน
สะสม 85,246 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 25 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
1 คน
สะสม 274 คน
จังหวัดระนอง
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 20,831 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 20,772 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 59 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 134 คน
จังหวัดกระบี่
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
2 คน
สะสม 25,254 คน
ในประเทศ
2 คน
สะสม 24,937 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 317 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 172 คน
จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
12 คน
สะสม 171,505 คน
ในประเทศ
12 คน
สะสม 171,503 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 2 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 1,027 คน
จังหวัดยะลา
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 58,698 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 58,597 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 101 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 401 คน
จังหวัดสุรินทร์
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
16 คน
สะสม 52,300 คน
ในประเทศ
16 คน
สะสม 52,278 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 22 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 191 คน
จังหวัดไม่ระบุ
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 173 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 161 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 12 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน