รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัพเดทวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
4,739 คน
สะสม 4,411,494 คน
ในประเทศ
4,734 คน
สะสม 4,386,539 คน
จากต่างประเทศ
5 คน
สะสม 24,955 คน
จำนวนผู้ป่วยรักษาหายรายใหม่
7,391 คน
สะสม 4,325,956 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
31 คน
สะสม 29,746 คน
อัพเดทวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00น.
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
33 คน
สะสม 67,634 คน
ในประเทศ
33 คน
สะสม 67,548 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 86 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
1 คน
สะสม 382 คน
จังหวัดเชียงราย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
1 คน
สะสม 10,779 คน
ในประเทศ
1 คน
สะสม 10,572 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 207 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 206 คน
จังหวัดน่าน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
23 คน
สะสม 15,115 คน
ในประเทศ
23 คน
สะสม 15,112 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
2 คน
สะสม 36 คน
จังหวัดพะเยา
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
13 คน
สะสม 8,741 คน
ในประเทศ
13 คน
สะสม 8,738 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 53 คน
จังหวัดแพร่
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
3 คน
สะสม 11,200 คน
ในประเทศ
3 คน
สะสม 11,196 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 4 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 59 คน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
3 คน
สะสม 5,996 คน
ในประเทศ
3 คน
สะสม 5,994 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 2 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 79 คน
จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 13,611 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 13,608 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
1 คน
สะสม 100 คน
จังหวัดลำพูน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 5,721 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 5,720 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 1 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
1 คน
สะสม 31 คน