รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัพเดทวันที่ ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
4,284 คน
สะสม 4,711,528 คน
ในประเทศ
4,284 คน
สะสม 4,686,453 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 25,075 คน
จำนวนผู้ป่วยรักษาหายรายใหม่
0 คน
สะสม 4,647,275 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
105 คน
สะสม 33,285 คน
อัพเดทวันที่ ยังไม่มีข้อมูล
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
4 คน
สะสม 12,084 คน
ในประเทศ
4 คน
สะสม 12,083 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 1 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 153 คน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
55 คน
สะสม 80,875 คน
ในประเทศ
55 คน
สะสม 80,867 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 8 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 433 คน
จังหวัดนราธิวาส
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
11 คน
สะสม 50,832 คน
ในประเทศ
11 คน
สะสม 50,615 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 217 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 407 คน
จังหวัดนนทบุรี
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
152 คน
สะสม 144,918 คน
ในประเทศ
152 คน
สะสม 144,705 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 213 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
1 คน
สะสม 533 คน
จังหวัดตราด
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
34 คน
สะสม 19,245 คน
ในประเทศ
34 คน
สะสม 19,113 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 132 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 222 คน
จังหวัดยโสธร
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
4 คน
สะสม 20,227 คน
ในประเทศ
4 คน
สะสม 20,223 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 4 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 158 คน
จังหวัดสุรินทร์
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
83 คน
สะสม 52,849 คน
ในประเทศ
83 คน
สะสม 52,827 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 22 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 202 คน
จังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
27 คน
สะสม 40,205 คน
ในประเทศ
27 คน
สะสม 40,197 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 8 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 159 คน