รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัพเดทวันที่ ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 4,263 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 4,263 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้ป่วยรักษาหายรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
5 คน
สะสม 260 คน
อัพเดทวันที่ ยังไม่มีข้อมูล
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 59 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 59 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 5 คน
จังหวัดชัยนาท
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 49 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 49 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 1 คน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 32 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 32 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 2 คน
จังหวัดนราธิวาส
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 3 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จังหวัดสุโขทัย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 28 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 28 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 8 คน
จังหวัดปัตตานี
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 4 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 4 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 1 คน
จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 112 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 112 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 4 คน
จังหวัดตรัง
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 18 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 18 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 2 คน