รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัพเดทวันที่ ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
472 คน
สะสม 3,065 คน
ในประเทศ
472 คน
สะสม 3,065 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้ป่วยรักษาหายรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
29 คน
สะสม 196 คน
อัพเดทวันที่ ยังไม่มีข้อมูล
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
4 คน
สะสม 49 คน
ในประเทศ
4 คน
สะสม 49 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จังหวัดชลบุรี
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
18 คน
สะสม 148 คน
ในประเทศ
18 คน
สะสม 148 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
3 คน
สะสม 8 คน
จังหวัดสตูล
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 1 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 1 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
4 คน
สะสม 22 คน
ในประเทศ
4 คน
สะสม 22 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 2 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
3 คน
สะสม 25 คน
ในประเทศ
3 คน
สะสม 25 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จังหวัดพะเยา
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 8 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 8 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 2 คน
จังหวัดสงขลา
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
1 คน
สะสม 27 คน
ในประเทศ
1 คน
สะสม 27 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน
จังหวัดระนอง
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
0 คน
สะสม 1 คน
ในประเทศ
0 คน
สะสม 1 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 0 คน