รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อัพเดทวันที่ 17 มกราคม 2565
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
6,929 คน
สะสม 2,331,414 คน
ในประเทศ
6,720 คน
สะสม 2,318,971 คน
จากต่างประเทศ
209 คน
สะสม 12,443 คน
จำนวนผู้ป่วยรักษาหายรายใหม่
5,255 คน
สะสม 2,227,485 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
13 คน
สะสม 21,938 คน
อัพเดทวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 8.00น.
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
195 คน
สะสม 37,217 คน
ในประเทศ
193 คน
สะสม 37,153 คน
จากต่างประเทศ
2 คน
สะสม 64 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
2 คน
สะสม 192 คน
จังหวัดเชียงราย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
33 คน
สะสม 6,618 คน
ในประเทศ
33 คน
สะสม 6,427 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 191 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
1 คน
สะสม 106 คน
จังหวัดน่าน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
47 คน
สะสม 3,810 คน
ในประเทศ
47 คน
สะสม 3,810 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 0 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 13 คน
จังหวัดพะเยา
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
36 คน
สะสม 3,366 คน
ในประเทศ
36 คน
สะสม 3,363 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 3 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 10 คน
จังหวัดแพร่
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
17 คน
สะสม 2,319 คน
ในประเทศ
17 คน
สะสม 2,318 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 1 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 18 คน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
5 คน
สะสม 3,693 คน
ในประเทศ
5 คน
สะสม 3,691 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 2 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 46 คน
จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
32 คน
สะสม 4,384 คน
ในประเทศ
32 คน
สะสม 4,382 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 2 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 34 คน
จังหวัดลำพูน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
6 คน
สะสม 4,916 คน
ในประเทศ
6 คน
สะสม 4,915 คน
จากต่างประเทศ
0 คน
สะสม 1 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่
0 คน
สะสม 14 คน